Loader

... spracováva sa ...

+421 32 655 2431

marketing@kluarco.sk

Liečba post-Covidových pacientov platená zdravotnou poisťovňou
Liečba post-Covidových pacientov platená zdravotnou poisťovňou.

Ak máte pretrvávajúce ťažkosti po prekonaní závažnejšieho ochorenia Covid-19, môžete požiadať o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu u svojho ošetrujúceho lekára v indikačnej skupine A, kde ubytovanie, strava aj liečba sú hradené zdravotnou poisťovňou. Momentálne môžete žiadať o liečbu v podskupinách:


- VI/15 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí – návrh môže predpísať odborný lekár neurológ, reumatológ, všeobecný lekár.


- VII/12 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu – návrh môže predpísať odborný lekár ortopéd, všeobecný lekár.