Loader

... spracováva sa ...

+421 32 655 2431

marketing@kluarco.sk

prírodný liečivý zdroj
prírodný liečivý zdroj
Využívanie liečivých termálnych prameňov tvorí základ balneologickej liečby v Trenčianskych Tepliciach. Liečivý účinok prameňov bol známy už od pradávna. Prvá písomná zmienka o ich výnimočnom liečivom účinku pochádza z r. 1247. Na základe unikátnych vlastností liečivej vody sa začal rozvoj kúpeľníctva. V dnešnej dobe sa k liečbe využíva 5 prameňov. Voda z prameňov vlastným tlakom prúdi priamo do bazénov. Je to balneologický ideál, kde liečivá voda nie je znehodnotená mechanickými zásahmi a pacienti sa kúpu priamo v liečivých prameňoch o teplote vody 37.7-4O st. C. Po chemickej stránke ide o vodu prírodnú, liečivú, teplú, slabo mineralizovanú, síranovú, vápenato - horečnatú, sírnu. Pre zvýšený obsah titrovanej síry , približne 5 mg/l, je predurčená predovšetkým na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, kde úspech liečby je overený dlhoročnými skúsenosťami.