Loader

... spracováva sa ...

+421 32 655 2431

marketing@kluarco.sk

Rezervácia

Odporučená doba liečebného pobytu je 21 dní.

Pobyt so zvieratami vzhľadom na zdravotnícky charakter ústavu nie je možný.

V prípade záujmu o liečebný pobyt vyplňte objednávací formulár. V prípade že Vami navrhovaný termín nie je k dispozícii, obratom Vám ponúkneme náhradný termín po zadaní kontaktných údajov (telefón , e mail).

Zrušenie rezervácie oznámte telefónom, písomne alebo faxom. Bližšie informácie o pobyte, spôsobe platby ako aj o spôsobe dopravy Vám poskytneme na našej kontaktnej adrese.

formulár

termín pobytu :

 začiatok pobytu : *
 koniec pobytu : *
 počet osôb : *
 typ izby : *
osobné údaje :
 rok narodenia :
 meno : *
 priezvisko : *
 adresa : *
 psč / mesto : / *
 štát : *
 telefón : *
 fax :
 email :

* údaje sú povinné

poznámka :

 kontrolný kód opíšte tu :

Súhlasím so spracovaním osobných údajov ( povinný súhlas )

Pokyny pre účastníkov kúpeľnej starostlivosti :

  • Do kúpeľnej liečebne ste povinný nastúpiť v deň, ktorý je uvedený na poukaze.
  • Na recepcii KLÚ MV SR Arco predložte poukaz a občiansky preukaz.
  • Ak pravidelne užívate lieky, dajte si si ich pred nástupom na kúpeľnú liečbu predpísať svojmu ošetrujúcemu lekárovi v dostatočnom množstve, zoberte si ich so sebou a upovedomte o tom lekára kúpeľnej liečebne pri vstupnej prehliadke.
  • Náš ústav neposkytuje účastníkom kúpeľnej liečby ortopedické pomôcky, ani úbor na rehabilitáciu, a preto je potrebné priniesť si ich so sebou.
  • Podľa smerníc o poskytovaní kúpeľnej liečby v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy účastník kúpeľnej liečby, ktorý bezdôvodne nenastúpi, svojvoľne preruší liečenie, svojvoľne predčasne odíde z kúpeľnej liečebne alebo bude predčasne prepustený pre hrubé porušenie lekárskych pokynov poriadku kúpeľnej liečebne, je povinný nahradiť škodu, ktorá tým vznikne orgánu, na ktorého náklady sa kúpeľná liečba poskytla.
  • Upozorňujeme, že pri predčasnom príchode je možné poskytnúť ubytovanie za úhradu, len po predchádzajúcom súhlase KLÚ MV SR Arco.