Loader

... spracováva sa ...

+421 32 655 2431

marketing@kluarco.sk

Stravovanie

▪ moderná zdravá výživa

▪ diétna strava

▪ nadštandartné rozšírené menu

▪ vegeteriánska strava

▪ individuálne - alternatívne stravovanie

 
Liečebná výživa rešpektuje zásady modernej zdravej výživy. Jedlá sú pripravované pod dozorom diétnej sestry. Na základe predpisu ošetrujúcim lekárom poskytujeme všetky druhy diét. Pre náročnejších hostí ponúkame možnosť tzv. nadštandardnej stravy s rozšíreným menu. Podľa želania podávame aj vegetariánsku stravu. Rešpektujeme individuálne stravovacie zvyklosti alebo tzv. alternatívne stravovanie. Jedlá sú podávané v komornom prostredí našich troch jedální. Chvíle voľna medzi procedúrami môžu hostia stráviť v našich dvoch denných baroch s ponukou nealkoholických aj alkoholických nápojov.