st-pride.sk

loading

loading

telefon: +421 32 655 2269

email:marketing@kluarco.sk

SK | EN | DE

Share on Facebook Share on Facebook

Zverejňovanie
Slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
  • všetko aktuálne
  • zmluvy
  • objednávky
  • faktúry
  • verejné obstarávanie
  • zákazka s nízkou hodnotou
  • súhrnná správa o zadaní ZsNH
  • archív
  • profil verejného obstarávateľa

Zákazka s nízkou hodnotou – Potraviny-3.Chladená hydina 2024

Výzva hydina_ 2024.zip

Zákazka na Platforme verejného obstarávania

platné do : 08.03.2024

Zákazka s nízkou hodnotou – Zákazka s nízkou hodnotou – Ovocie a zelenina I/ 2024

Výzva ovocie I.zip

Zákazka na Platforme verejného obstarávania

platné do : 08.03.2024

Žiadne aktuálne položky

| Ochrana osobných údajov | ZverejňovaniefacebookinstagramCopyright © 2024 ARCO, Kúpeľno - liečebný ústav ministerstva vnútra SR

web by niw.sk